.Zadzwoń: +48 533 008 143
.Godziny Otwarcia: 9:00 - 17:00

Obowiązek informacyjny.
Przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie odbywa się zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI umieszczoną na stronie www.ervigo.com.pl w zakładce Polityka prywatności. Prosimy o zapoznanie się.

Disclosure obligation:
Processing of personal data in our company is carried out in accordance with the PRIVACY POLICY placed on the website www.ervigo.com.pl in the Privacy Policy tab. Please refer to it for further information.

Обязательство по раскрытию информации:
Обработка персональных данных в нашей компании осуществляется в соответствии с ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, размещенной на веб-сайте www.ervigo.com.pl на вкладке Политика конфиденциальности. Пожалуйста, обратитесь к нему за дополнительной информацией.

Offenlegungspflicht:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten in unserem Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie auf der Website www.ervigo.com.pl in der Registerkarte Datenschutz. Bitte beachten Sie es für weitere Informationen.

ERVIGO Spółka z o.o.

Jesteśmy firmą z kapitałem polskim, z 11-letnim doświadczeniem.

Specjalizujemy się w usłudze leasingu pracowniczego, podwykonawstwie, rekrutacji oraz w doradztwie biznesowym. Wspieramy organizacje, których struktury zatrudnienia wymagają elastyczności.

Proponujemy rozwiązania szyte na miarę, dostosowane do zmieniających się potrzeb otoczenia biznesowego. Przejmujemy od firm procesy związane z szeroko pojętym Human Resources.

Czytaj Dalej

.

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe w zakresie Human Resources.

.

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy to usługa wynajmu pracowników.

.

Podwykonawstwo

Gwarantujemy klientom wykonanie usługi na najwyższym poziomie

Korzyści płynące z leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy jest to usługa wynajmu pracowników. Ta forma zatrudnienia przesuwa odpowiedzialność prawną za pracownika na usługodawcę. Zatrudnienie ma charakter trójstronny, występuje podmiot użyczający pracownika, pracownik oraz podmiot korzystający z użyczenia.

Brak Formalności

Formalności adinistracyjne, rozliczeniowo księgowe oraz obowiązki nadzorcze przjmuje ERVIGO.

Po stronie usługodawcy znajduje się rekrutacja, badania lekarskie, szkolenia BHP, ZUS i podatki

Bezpieczeństwo Biznesu

Stabilizacja pracy zakładu. Możliwość zwiększenia i redukcji zatrudnienia w ciągu kilku dni

Zorganizowana Logistyka

ERVIGO organizuje logistykę: zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz do zakładu pracy

Brak Dodatkowych Kosztów

Brak kosztów zwolnień lekarskich, urlopów, nadgodzin, godzin nocnych i pracy w soboty

Duże Oszczędności

Leasing pracowniczy to redukcja kosztów zatrudnienia ponad 20%

Profesjonalna Obłsuga

Rezydent odpowiedzialny za kontakt. Przy umowach powyżej 100 osób specjalista gwarantuje szybkie wdrożenie.