Dla Pracodawców

Nowoczesne formy zatrudnienia -  trendy

Trendy wskazują na znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników spoza Unii Europejskiej wśród polskich pracodawców. Zainteresowanie dotyczy głównie pracowników technicznych zawodów łatwo transferowalnych. Obcokrajowcy ze wschodu są chętnie zatrudniani w branży rolnej, budowlanej oraz sektorze produkcyjnym.

W roku 2014 zanotowano kilkudziesięcioprocentowy wzrost zapotrzebowania na pracowników spoza UE. W pierwszym półroczu 2014 roku liczba oświadczeń przedsiębiorców o chęci zatrudnienia takich pracowników wzrosła o 30% w stosunku do analogicznego okresu.

Ponad 70% oświadczeń dotyczących powierzenia pracy cudzoziemcom złożonych w Powiatowych Urzędach Pracy w 2013 dotyczyła obywateli Ukrainy.

W związku z panującymi trendami oferujemy następujące rozwiązania:

Więcej w tej kategorii: « O Firmie Doradztwo Biznesowe »