Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy jest to usługa wynajmu pracowników. Ta forma zatrudnienia przesuwa odpowiedzialność prawną za pracownika na usługodawcę. Zatrudnienie ma charakter trójstronny, występuje podmiot użyczający pracownika, pracownik oraz podmiot korzystający z użyczenia.

Firma korzystająca z usługi leasingu pracowniczego płaci jedynie za wykonanie zadań. Rekrutacja, badanie lekarskie, szkolenie BHP, ZUS, podatki oraz cała logistyka znajduje się po naszej stronie.

Korzyści z leasingu pracowniczego to:

  • brak formalności

Formalności administracyjne, rozliczeniowo-księgowe oraz obowiązki nadzorcze przejmuje usługodawca. Po naszej stronie znajduje się rekrutacja, badania lekarskie, szkolenia BHP, ZUS i podatki.

  • zorganizowana logistyka

Organizujemy logistykę: zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz do zakładu pracy.

  • duże oszczędności

Ponad 20% redukcja kosztów zatrudnienia.

  • profesjonalna obsługa

Rezydent odpowiedzialny za kontrakt. Przy umowach powyżej 100 osób zapewniamy specjalistę gwarantującego szybkie wdrożenie.

  • brak dodatkowych kosztów

Brak kosztów zwolnień lekarskich, urlopów, nadgodzin, godzin nocnych i pracy w soboty.

  • bezpieczeństwo biznesu

Stabilizacja pracy zakładu. Możliwość zwiększenia i redukcji zatrudnienia w ciągu kilku dni.

Więcej w tej kategorii: « Doradztwo Biznesowe Podwykonawstwo »